Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Capital and Green Pioneer of Smart Tourism

Factsheets for the European Green Pioneer of Smart Tourism

The following page is intended for participant cities entering the European Green Pioneer of Smart Tourism competition. It comprises of downloadable resources providing important information about the competition all participants are encouraged to read.

Downloadable resources

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet BG
Green Pioneer Factsheet BG
Bulgarian
(2.4 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet CZ
Green Pioneer Factsheet CZ
Czech
(2.39 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet DA
Green Pioneer Factsheet DA
Danish
(2.4 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet DE
Green Pioneer Factsheet DE
German
(2.41 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet EL
Green Pioneer Factsheet EL
ελληνικά
(2.39 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet EN
English
(2.39 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet ES
Green Pioneer Factsheet ES
Spanish
(2.38 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet ET
Green Pioneer Factsheet ET
Estonian
(2.38 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet FI
Green Pioneer Factsheet FI
Finnish
(2.39 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet FR
Green Pioneer Factsheet FR
French
(2.38 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet GA
Green Pioneer Factsheet GA
Irish
(2.38 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet HR
Green Pioneer Factsheet HR
Croatian
(2.39 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet HU
Green Pioneer Factsheet HU
Hungarian
(2.4 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet IT
Green Pioneer Factsheet IT
Italian
(2.21 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet LT
Green Pioneer Factsheet LT
Lithuanian
(2.39 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet LV
Green Pioneer Factsheet LV
Latvian
(2.39 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet MT
Green Pioneer Factsheet MT
Maltese
(2.41 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet NL
Green Pioneer Factsheet NL
Dutch
(2.39 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet PL
Green Pioneer Factsheet PL
Polish
(2.4 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet PT
Green Pioneer Factsheet PT
Portuguese
(2.39 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet RO
Green Pioneer Factsheet RO
Romanian
(2.39 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet SK
Green Pioneer Factsheet SK
Slovak
(2.41 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet SL
Green Pioneer Factsheet SL
Slovenian
(2.39 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα3 Μαΐου 2023
Green Pioneer Factsheet SV
Green Pioneer Factsheet SV
Swedish
(2.4 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

Competition guidelines

For more examples and a more detailed description of each category and additional information, please refer to the apply page.

Subscribe to our Newsletter

Get the latest smart tourism news from the initiative right in your inbox